Dior 19fw新款D-Sculpture尖頭靴 重金購入原版打造 耗時2個月終于出貨

Dior 19fw新款D-Sculpture尖頭靴 重金購入原版打造 耗時2個月終于出貨

鞋面 進口牛皮/麂皮

內里 進口羊皮 柔軟細膩

大底 意大利真皮大底

跟高 6.5cm

Size: 34-40。34 40定做

price:麂皮